Εργαστήρια

Μικροβιολογικό – Βιοχημικό Εργαστήριο

  • Αιματολογικές εξετάσεις
  • Βιοχημικές εξετάσεις
  • Ανοσολογικές εξετάσεις
  • Καρκινικοί δείκτες
  • Γενική ούρων
  • Καλλιέργεια ούρων

 

Ακτινολογικό Εργαστήριο

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τα τμήματα διαθέτουν εξοπλισμό υπερσύγχρονο και διαρκώς ανανεούμενο, ώστε να ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας