ΠΑΚΕΤΟ 1ο
1 νοσηλευτική επίσκεψη την ημέρα / 1 ιατρική επίσκεψη το μήνα που περιλαμβάνει:
-Λήψη ιστορικού
-Κλινική εξέταση και παρακολούθηση ζωτικών σημείων (πίεση, θερμοκρασία, σφύξεις, αναπνοές)
-Ηλεκτροκαρδιογράφημα
-Μικροβιολογικές εξετάσεις (γενική αίματος)
-Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
1 νοσηλευτική επίσκεψη την ημέρα (από Δευτέρα-Παρασκευή) που περιλαμβάνει:
-Ολική καθαριότητα ασθενή μια φορά την εβδομάδα
-Καθημερινή τοπική καθαριότητα
-Σίτιση
-Περιποίηση και αλλαγή τυχόν κατακλίσεων
ΣΥΝΟΛΟ: 220,00 €