ΠΑΚΕΤΟ 4ο
-1 νοσηλευτική επίσκεψη την εβδομάδα / 1 ιατρική επίσκεψη το μήνα που περιλαμβάνει:
-Λήψη ιστορικού
-Κλινική εξέταση και παρακολούθηση ζωτικών σημείων (πίεση, θερμοκρασία, σφύξεις, αναπνοές)
-Ηλεκτροκαρδιογράφημα
-Μικροβιολογικές εξετάσεις (γενική αίματος)
-Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
-1 νοσηλευτική επίσκεψη την εβδομάδα (από Δευτέρα-Παρασκευή) που περιλαμβάνει:
-Ολική καθαριότητα ασθενή μια φορά την εβδομάδα
-Περιποίηση και φροντίδα ασθενή
ΣΥΝΟΛΟ: 130,00 €