ΠΑΚΕΤΟ 5ο
-3 νοσηλευτικές επισκέψεις την εβδομάδα / 1 ιατρική επίσκεψη το μήνα που περιλαμβάνει:
-Λήψη ιστορικού
-Κλινική εξέταση και παρακολούθηση ζωτικών σημείων (πίεση, θερμοκρασία, σφύξεις, αναπνοές)
-Ηλεκτροκαρδιογράφημα
-Μικροβιολογικές εξετάσεις (γενική αίματος)
-Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
-3 Νοσηλευτικές επισκέψεις την εβδομάδα(από Δευτέρα-Παρασκευή) που περιλαμβάνει:
-Ολική καθαριότητα ασθενή μια φορά την εβδομάδα
-Περιποίηση και φροντίδα ασθενή
ΣΥΝΟΛΟ: 175,00 €