Πλεονεκτήματα της νοσηλείας στο σπίτι

 

Οι πέντε βασικοί στόχοι της νοσηλείας στο σπίτι είναι:

1. Προώθηση υποστηρικτικών συστημάτων τα οποία είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά και ενθάρρυνση της χρήσης των πόρων που σχετίζονται με την υγεία.

2. Προώθηση επαρκούς, αποτελεσματικής φροντίδας ενός μέλους μιας οικογένειας που έχει ένα ειδικό πρόβλημα ασθένειας ή αναπηρίας.

3. Ενθάρρυνση της φυσιολογικής ανάπτυξης των μελών της οικογένειας και εκπαίδευσή τους σχετικά με την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας.

4. Ενδυνάμωση της σύνδεσης και της λειτουργικότητας της οικογένειας.

5. Προαγωγή ενός υγιεινού περιβάλλοντος.

 

Σχετικά με την οικονομική διάσταση τα πλεονεκτήματα της νοσηλείας στο σπίτι συνοψίζονται στα εξής:

 • Μείωση των μη αναγκαίων εισαγωγών σε άτομα που δεν χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας
 • Μείωση του συνόλου της νοσοκομειακής νοσηλείας και ταυτόχρονη μείωση του κόστους νοσηλείας
 • Απελευθέρωση κρεβατιών οξείας νοσηλείας, στη νοσοκομειακή υποδομή της χώρας
 • Μείωση νοσοκομειακών λοιμώξεων, που σημαίνει του κόστους αντιμετώπισης τους

 

Όσο αφορά τα πλεονεκτήματα της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνοψίζονται στα εξής:

 • Περιορίζει τις απουσίες από την εργασία, σε όσους από τους ασθενείς είναι σε θέση να εργαστούν
 • Μειώνει δραστικά τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε άλλο μέρος
 • Τα μέλη της ομάδας στο σπίτι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο ακριβείς εκτιμήσεις για τους ασθενείς σε σχέση με τον απρόσωπο χώρο του γραφείου και του νοσοκομείου
 • Η επίσκεψη στο σπίτι σαν μέθοδος επικοινωνίας είναι πιο προσωπική
 • Τα μέλη της οικογένειας αισθάνονται πιο άνετα να συζητήσουν τα προβλήματά τους.
 • Διατήρηση των ηλικιωμένων και των χρονίως πασχόντων εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος
 • Μειώνεται η ψυχολογική και συναισθηματική πίεση του ασθενή και της οικογένειάς του
 • Αξιοποιείται η θεραπευτική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος.