ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Πρόγραμμα κατ' οίκον νοσηλείας

 

Τιμές τιμοκαταλόγου Ειδικές Τιμές πακέτου
Αιμοληψία και μεταφορά δείγματος 7,00 € Περιλαμβάνεται στα πακέτα
Χορήγηση φαρμάκου με υποδόρια η ενδομυϊκή ένεση 7,00 € 5,00 €
Χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων 22,00 € 16,00 €
Χορήγηση οξυγόνου 20,00 € 14,00 €
Φροντίδα στομίων (τραχειοστομία,κολοστομία) 10,00 € Περιλαμβάνεται στα πακέτα
Ενδοφλέβια χορήγηση ορού (ενυδάτωση) 14,00 € 10,00 €
Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων 28,00 € 20,00 €
Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων 15,00 € Περιλαμβάνεται στα πακέτα
Αλλαγή και περιποίηση τραύματος ή κατάκλισης 15,00 € Περιλαμβάνεται στα πακέτα
Χειρουργικός καθαρισμός κατάκλισης 80,00 € 70,00 €
Υποκλυσμός 9,00 € 6,00 €
Παρεντερική και εντερική σίτιση (Levin) 10,00 € Περιλαμβάνεται στα πακέτα
Τοποθέτηση και αλλαγή ουροκαθετήρα 30,00 € 22,00 €
Τοπική ατομική υγιεινή 15,00 € Περιλαμβάνεται στα πακέτα
Ολική ατομική υγιεινή 20,00 € Περιλαμβάνεται στα πακέτα
Καρδιογράφημα 15,00 € Περιλαμβάνεται στα πακέτα
Ιατρική επίσκεψη 40,00 € 35,00 €
Αποκλειστική νοσοκόμα (8ωρης απασχόλησης) 40,00 €

 

Οι τιμές πακέτου αφορούν υπηρεσίες που θα προφερθούν ως έκτακτες. Οι υπόλοιπες περιλαμβάνονται στην τελική τιμή πακέτου.

Στο δεύτερο και τρίτο πακέτο δίνεται επιπλέον η δυνατότητα βραχείας νοσηλείας στην κλινική ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ.

Τα πακέτα παροχής υπηρεσιών είναι εξατομικευμένα και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή.

Παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικού διαστήματος μίας εβδομάδας με κόστος 90,00 €