Υπηρεσίες

Ιατρικές Υπηρεσίες

Ο διευθυντής της κάθε παθολογικής κλινικής πλαισιώνεται από μία ομάδα ιατρών που με εξειδίκευση, συνεχή ενημέρωση, συνέπεια και ήθος αποτελούν την εγγύηση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών υγείας.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Α’ Παθολογική Κλινική: Επιστημονικός Διευθυντής κ. Σ. Καμπουρίδης
Β’ Παθολογική Κλινική: Επιστημονικός Διευθυντής κ. Π. Φαναριώτης
Γ’ Παθολογική Κλινική: Επιστημονικός Διευθυντής κ. Δ. Αναγνωστόπουλος


Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

Η νοσηλευτική υπηρεσία στελεχώνεται από ένα άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου φροντίδας των ασθενών.
Οι νοσηλευτές στη κλινική παίζουν κυρίαρχο ρόλο και λειτουργούν μέσα σε ένα ασθενοκεντρικό μοντέλο με πρωτεύων στόχο την αναγνωρίση και ικανοποίηση των αναγκών του κάθε ασθενή χωριστά.

Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης φροντίδας των ασθενών, η κλινική μας συνεργάζεται για το διαιτολόγιο των ασθενών με Διαιτολόγο-Διατροφολόγο

Εξωτερικά Ιατρεία

Τα Εξωτερικά Ιατρεία καλύπτουν παθολογικά περιστατικά και λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες


Διοικητικές Υπηρεσίες

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Κλινικής λειτουργούν καθημερινά.
Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό τους για οποιαδήποτε πληροφορία ή εξυπηρέτηση.